Politika privatnosti

Polica privatnosti

Dana 25. svibnja 2018. godine u svim državama-članicama Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj, započela je primjena Opće uredbe o zaštiti podataka Europske unije (dalje: Uredba). Uskladili smo svoje postupanje sa zahtjevima Uredbe glede obrade i zaštite osobnih podataka, a kako je uređeno ovom Politikom privatnosti (dalje: Politika). Molimo, pažljivo pročitajte ovu Politiku.

Trgovačko društvo Vitalis voda d.o.o. obrađuje one osobne podatke koje ste nam sami dali, do kojih smo došli vlastitim analizama ili koje smo o Vama prikupili iz drugih izvora, a koji su nam neophodni za postizanje određenih poslovnih svrha na zakonit i siguran način sukladno odredbama Uredbe, drugih važećih pravnih propisa i ove Politike.

Ova se Politika primjenjuje na obradu osobnih podataka koju vršimo u okviru našeg poslovanja, uključujući posebice u vezi s Vašim korištenjem našeg web mjesta www.provitalis.hr

Kontakt podaci voditelja obrade:

VITALIS VODA d.o.o., Pazinska 2/I, Žminj, OIB 56561032745

telefon:052/383394
Fax:052/383395
Mob: 098 276 988

mail:info@vitalis-voda.net, info@provitalis.hr

Na koga se odnosi Uredba?

U trg.dr. Vitalis voda d.o.o. Uredba se prvenstveno odnosi na privatne korisnike (kupce i potencijalne kupce) koji upotrebljavaju ili su upotrebljavali proizvode Vitalis vode. No uredba se odnosi i na poslovne korisnike, dobavljače i vanjske suradnike.

Vitalis voda d. o. o. niti jedan podatak neće proslijediti trećim osobama bez Vašeg prethodnog dopuštenja, no naša Polica o privatnosti i zaštiti osobnih podataka na web stranici, te oglasnoj ploči trg. dr. se s vremenom može mijenjati i stoga Vas molimo da je povremeno ponovno proučite kako biste se upoznali s eventualnim promjenama.

Načelno, osobnim podacima se smatraju bilo koji podaci pomoću kojih se može identificirati pojedinac, izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, prezime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator, ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet pojedinca.

Na temelju Uredbe imate različita prava, o kojima Vas detaljnije obavješćujemo također u ovoj  Politici. Ako imate pitanja, primjedbi ili zahtjeva u vezi s našom obradom Vaših osobnih podataka, molimo, obratite nam se putem

Koje vrste osobnih podataka Vitalis voda prikuplja?

Vitalis voda d. o. o., priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje očuvati privatnost i sigurnost informacija koje podijelite sa nama izravno ili putem weba. Vrlo nam je važno Vaše razumijevanje načina na koji prikupljamo i koristimo Vaše podatke koje se obvezujemo štititi. Stoga ova Polica privatnosti objašnjava našu praksu prikupljanja i korištenja Vaših podataka te načine na koje nas možete kontaktirati.

Uvijek prikupljamo samo one podatke koji su nam nužni za poslovanje, odnosno koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe.

Vitalis voda d. o. o. prikuplja osobne podatke od Vas isključivo u svrhu sklapanja ugovora o kupoprodaji, odnosno za kupovinu proizvoda iz naše ponude ili za sklapanja ugovora o kupoprodaji sa dobavljačima.

Kada kupujete kod nas pitati ćemo Vas ime, prezime, adresu, grad i državu  prebivališta, OIB, email, te telefon. Ukoliko odlučite platiti sa karticom moramo Vas pitati i IBAN broj. Navedeni podaci potrebni su nam za sklapanje Ugovora kupoprodaji, te izdavanje R1 računa. Navedene podatke proslijeđujemo Poreznoj upravi. Navedene podatke pohranjujemo u našoj bazi podatka, u računalnom obliku, uz primjenu tehničkih i organizacijskih mjera koje ovo trgovačko društvo uređuje Pravilnikom o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka.

Ukoliko samo pošaljete upit za ponudu ili informaciju tada od Vas tražimo samo slijedeće podatke – ime, prezime, adresu, broj telefona i email adresu. Navedene podakte ne proslijeđujemo trećim osobama, te ih pohranjujemo u email pretinac uz primjenu tehničkih i organizacijskih mjera koje ovo trgovačko društvo uređuje Pravilnikom o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka.

Korištenje Vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo i koristimo samo na temelju zakonske ili ugovorne osnove, te iznimno Vaše privole,izričite i slobodno dane suglasnosti da nama ustupljene osobne podatke, bilo registracijom bilo korištenjem stranice, prikupljamo i koristimo samo u svrhu i na načine određene u ovoj Polici privatnosti.

Prikupljene osobne podatke čuvamo u računalnom i ručnom zapisu, te provodimo mjere informatičke sigurnosti i mjere tehničke zaštite osobnih podataka kako bismo spriječili neovlašteno pristupanje osobnim podacima kako istima ne bi pristupile neovlaštene osobe.

Primljenu elektroničku poštu (e-mail) s Vašim osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bez obzira radi li se o elektroničkoj pošti ili popunjavanju obrasca na našim web stranicama, koristimo samo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva.

Čuvanje i Vaš pristup osobnim podacima

Vaše osobne podatke koje ste nam ustupili prilikom sklapanja ugovora ili slanja upita mailom čuvat ćemo u rokovima koji su propisani našom politikom za svaku pojedinu kategoriju podataka koje obrađujemo, na računalu zaštićene lozinkom, te u registratorima u uredima i ormarima pod ključem.

Odgovornosti

Vitalis voda d.o.o. poduzima sve dostupne mjere u cilju sprečavanja neovlaštenog pristupanja Vašim osobnim podacima no ne može jamčiti da neki od podataka neće biti otkriveni slučajno. Stoga Vitalis voda d.o.o. do najveće zakonima dopuštene mjere isključuje odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama. Strogo su zabranjeni svi neovlašteni pokušaji izmjene podataka na Vitalis voda d.o.o.

Prava ispitanika

Osim što imate pravo u svakom trenutku dati ili povući privolu, u skladu s važećim propisima imate i sljedeća prava:
a) Pravo na prigovor – imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu podataka koji se temelje na tzv. legitimnom interesu Vitalis vode(kao što je npr. obrada osobnih podataka u svrhu promidžbe i prodaje).
b) Pravo na ispravak: ako primijetite da imamo nepotpune ili netočne podatke, u bilo kojem trenutku možete od nas zatražiti ispravak osobnih podataka koji će biti riješen u najkraćemu mogućem roku.
c) Pravo na zaborav: imate pravo na brisanje osobnih podataka ako smatrate da smo ih obrađivali protivno vašem zaštićenom interesu. Uzmite u obzir da vaše podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe. Također, postoje zakonski razlozi koji onemogućuju brisanje, npr. u skladu sa Zakonom o računovodstvu, osobni podatci na računu moraju se čuvati 11 godina).
d) Pravo na pristup: imate pravo dobiti potvrdu obrađujemo li vaše osobne podatke i, ako ih  obrađujemo, imate pravo na pristup tim podatcima i informaciji o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka i ostalim informacijama povezanim s obradom vaših podataka.

e) Tranparentnost: imate pravo tražiti da vam osoba koja prikuplja vase podatke pruži nformacije i kontakte Vitalis vode, mogućnost povlačenja privole ako se prikupljaju na temelju privole, svrsi u koju će se koristiti podatci i sl.
f) Pravo na prenosivost: imate pravo zatražiti svoje osobne podatke u strojno čitljivom formatu i prenijeti ih drugom voditelju obrade.
Zahtjeve za ostvarivanjem svojih prava možete podnijeti osobno putem e mail-a ili pismeno na adresu Vitalis vode d.o.o., a odgovor ćete dobiti na željenu adresu u roku od 30 dana.

Kako nas kontaktirati, vaša prava na zaštitu podataka i vaše pravo na pritužbu tijelu za zaštitu podataka

Ako imate ikakvih pitanja u vezi upotrebe vaših podataka, kontaktirajte nas na e-mail:

info@vitalis-voda.net
info@provitalis.hr

Imate pravo:

tražiti nas da vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke, da vam pružimo primjerak osobnih podataka koje ste nam dali, zaprimiti osobne podatke o vama koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te – gdje je to tehnički moguće – da prenesemo te podatke drugom voditelju obrade bez zapreka ako se obrada vaših podataka temelji na vašoj suglasnosti te se provodi na automatizirani način, tražiti nas da ažuriramo sve netočnosti u podacima koje imamo, tražiti nas da izbrišemo sve podatke u odnosu na koje više nemamo zakonsku osnovu za upotrebu, u slučajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povući svoju suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom, Vitalis voda d.o.o. obvezuje se obrađivati vaše podatke na zakonit i siguran način. Ukoliko smatrate da Vitalis voda d.o.o.  postupa s vašim podacima na nezakonit način imate pravo obratiti se nadležnom službeniku za zaštitu podataka na prethodno navedene kontakte a ukoliko isto ne možete riješiti u suradnji s nama, imate pravo uložiti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP).

Ova politika privatnosti je donesena je 24 svibnja  2018. godine. u Puli.